Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing Modules for Your cPanel/WHM Server

WHM and cPanel® lets you install a number of different modules, including modules for Perl, Python (PECL), rsync (PECL), and solr (PECL).

To Access WHM's Available Modules

  1. Log in to WHM as root.
  2. Click Software.
  3. Click Module Installers.

From here, you can Manage a number of available modules, including the following:

  • PHP Extensions and Applications Package — PEAR Repository
  • PECL — PECL repository
  • Perl Module — CPAN repository
  • Ruby Gems — RubyForge repository

After selecting which module installer you want to use, you can Search for individual modules or Show Available modules, and then Install them.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.