Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing Optional Components with Parallels Small Business Panel

Using your Parallels® Small Business Panel server, you can easily install optional components, such as SpamAssassin or Atmail, through the Parallels Product Installer.

To Install Optional Components

  1. Access Parallels Small Business Panel by going to http://ipaddress:8443/ in a Web browser, where ipaddress is your server's IP address.
  2. Type admin as your user name, enter the password you created when you set up your server, and then click Log In.
  3. Click Settings, and then click Updates.
  4. Log in to the Parallels Products Installer using your server's user name and password, and then click Log In.
  5. Click Add Components.
  6. Select the components you want to install, and then click Continue.
  7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.