Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing or Uninstalling ASP Schema from MS SQL Databases

To take full advantage of ASP.NET's architecture and performance capabilities, you should install the ASP.NET database schema. The .NET Framework defines a set of elements that implement configuration settings, and the ASP.NET configuration schema contains elements that control how ASP.NET Web applications behave. You can set up the ASP.NET schema when you create a new database in your hosting manager or after you create a SQL Server database.

To Install ASP Schema for MS SQL Databases

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then Details.
 6. In the ASP schema section, click Install.

ASP Schema will be installed to the selected database.

To Uninstall ASP Schema from MS SQL Databases

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then Details.
 6. In the ASP schema section, click Uninstall.

ASP Schema will be uninstalled from the selected database.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.