Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing the Site Analytics WordPress Plugin

Site Analytics gives you access to real-time statistics to grow your online presence. Now, you can download a plugin to use real-time reporting on your WordPress® site.

To Install the Site Analytics WordPress Plugin

  1. Log in to your WordPress account.
  2. Go to Plugins, and then click Add New.
  3. In the Search box, type Site Analytics.
  4. Click Install Now.
  5. Click OK.
  6. Click Activate Plugin.
  7. From the Plugins menu, click Site Analytics.
  8. (Optional) If you want to track activity on your administration pages, check the Track admin pages box.
  9. Select Get Site Analytics Script.
  10. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.