Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Integrating Quick Shopping Cart

With Website Builder, you can display products from your Quick Shopping Cart® account on your site. Visitors can then view and purchase your products. You can also display a navigation link to your online store.

Note: You must publish your online store before adding a Quick Shopping Cart app to your website.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Apps, and then drag and drop the Quick Shopping Cart icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Go to the Select Products tab, and then do the following:
  • From the Select Quick Shopping Cart Account menu, select a Quick Shopping Cart account.
  • From the Categories section, select the categories and sub-categories associated with products you want to display.
 7. Go to the Settings tab, and then do the following:
  • From the Select display style section, select Thumbnails or Carousel.
  • From the Number of products to display section, select a number of Columns and Rows.
  • From the Select button style section, select a button style.
  • To display product categories, select Display Categories.
 8. From the Preview tab, confirm that your products display the way you want, and then click OK.

To Create a Navigation Link to Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Add-Ons menu, select Quick Shopping Cart.
 5. From the Choose Quick Shopping Cart Account list, select a Quick Shopping Cart account.
 6. In the Navigation button title to display on home page of website field, enter the text you want to display in the link to your online store.
 7. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.