Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Internet Explorer: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. Open the Tools menu, and select Internet Options.
  2. Click on the General tab in the dialog box.
  3. Under Temporary Internet files, click Delete Files.
  4. Check the box next to Delete all offline content.
  5. Click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.