Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Internet Explorer: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

 1. Click Tools (Tools), and then click Internet options.
  screenshot of step
 2. In the Browsing history area, click Delete.
  screenshotofstep
 3. Select only Temporary Internet files and website files.

  Note: Selecting Cookies and website data can also help resolve some issues you might have but deleting your cookies will remove any passwords you store in your browser.


  screenshot of step
 4. Click Delete.

Next step

 • Try viewing your website again.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.