Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Internet Explorer: Xóa bộ nhớ đệm của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi xem trang web của mình, bạn có thể thử xóa bộ nhớ đệm, sau đó truy cập lại trang của mình.

 1. ChọnCông cụ Menu Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet .
  Chọn Tùy chọn Internet từ menu Công cụ
 2. Trong khu vực Lịch sử duyệt , chọn Xóa .
  Xóa lịch sử duyệt web
 3. Chỉ chọn các tập tin Internet tạm thời và các tập tin website .

  Lưu ý: Việc chọn Cookie và dữ liệu website cũng có thể giúp giải quyết một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải nhưng việc xóa cookie sẽ xóa mọi mật khẩu bạn lưu trong trình duyệt.


  Chọn các tập tin Internet và tập tin website tạm thời
 4. Chọn Xóa .

Xem thêm thông tin