Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Invalid site URL

We were unable to migrate your site using the WordPress URL entered, please try again. Make sure wp-admin and wp-login.php are accessible.

Note: .php is the file type for the wp-login.php page. If you can't access these files then you won't be able to log in to install the necessary plugin for migration.

For more help, please contact support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.