Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

iOS: Cài đặt GoDaddy Investor

Lưu ý: Ứng dụng Nhà đầu tư chỉ khả dụng cho các thành viên GoDaddy Đấu giá .

Cài đặt ứng dụng di động Nhà đầu tư GoDaddy trên thiết bị của bạn thật dễ dàng!

  1. Từ thiết bị di động của bạn, chạm vào biểu tượng App Store và tìm kiếm Nhà đầu tư GoDaddy .
  2. Chạm vào Nhận để bắt đầu tải xuống.
  3. Chạm vào Cài đặt để bắt đầu cài đặt.
  4. Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy đăng nhập vào Tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá. Bắt đầu bằng cách xem các miền sắp hết hạn, đặt giá và quản lý các phiên đấu giá của bạn.
  5. Bước tiếp theo