Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

IP chuyên dụng là gì?

Địa chỉ IP chuyên dụng là một địa chỉ Internet duy nhất được chỉ định riêng cho một tài khoản lưu trữ duy nhất. Một địa chỉ IP chuyên dụng cho phép bạn:

  • Sử dụng FTP để truy cập tài khoản của bạn trong khi tên miền không thể truy cập được, chẳng hạn như trong thời gian lan truyền tên miền.
  • Đảm bảo phản hồi nhanh hơn trong thời gian tải lưu lượng truy cập cao.
  • Xem website Dịch vụ lưu trữ chia sẻ của bạn qua địa chỉ IP.

Bạn có thể mua địa chỉ IP chuyên dụng cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ chia sẻ của mình bất cứ lúc nào. Tài khoản Web Hosting Plus đã bao gồm một địa chỉ IP chuyên dụng.

Thêm thông tin