Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

iPad: Cài đặt email

Nếu bạn muốn dùng iPad® để kiểm tra Email trong không gian làm việc, thì chúng tôi khuyên bạn nên dùng ứng dụng Mail cài sẵn với các cài đặt bên dưới.

Cách cài đặt email

 1. Trên iPad, hãy truy cập x.co/iossetup.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhập mật mã của bạn.
 5. Nhấp vào Cài đặt.
 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp Xong.
 1. Từ màn hình Chính, chạm vào Cài đặt.
 2. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Mail, danh bạ, lịch.
 3. Từ phần Tài khoản, chạm vào Thêm tài khoản....
 4. Chạm vào Khác.
 5. Chạm vào Thêm tài khoản thư.
 6. Hoàn thành các trường sau, rồi chạm vào Lưu:
  • Tên — Tên hiển thị trên email của bạn.
  • Địa chỉ — Địa chỉ email của bạn.
  • Mật khẩu — Mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
  • Mô tả — Phần mô tả địa chỉ email của bạn được hiển thị trong danh sách tài khoản email trên iPad.
 7. Chạm vào IMAP hoặc POP.

  Nếu Webmail trong không gian làm việc không cung cấp tên máy chủ IMAP cho tài khoản của bạn, thì bạn phải sử dụng POP.

 8. Nhập thông tin Máy chủ thư đến của bạn:
  • Tên máy chủ lưu trữ — Tên máy chủ đến mà bạn ghi lại từ Webmail trong không gian làm việc.
  • Tên người dùng — Địa chỉ email đầy đủ của bạn.
  • Mật khẩu — Mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
 9. Nhập thông tin Máy chủ thư đi của bạn:
  • Tên máy chủ lưu trữ — Tên máy chủ đi mà bạn ghi lại từ Webmail trong không gian làm việc.

   Bạn phải bật phần chuyển tiếp SMTP cho tài khoản của mình trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý phần chuyển tiếp SMTP của tài khoản email của bạn.

  • Tên người dùng — Địa chỉ email đầy đủ của bạn.
  • Mật khẩu — Mật khẩu cho tài khoản email của bạn.
 10. Chạm vào Lưu.

Cách thay đổi cổng SMTP trên iPad của bạn

 1. Từ màn hình Chính, chạm vào Cài đặt.
 2. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Mail, danh bạ, lịch.
 3. Chạm vào tài khoản email mà bạn muốn thay đổi.
 4. Chạm vào SMTP.
 5. Chạm vào máy chủ SMTP bạn muốn sửa đổi.
 6. Chạm vào trường Cổng máy chủ và nhập cổng SMTP ưa thích: 25, 80, 3535 hoặc, nếu khách hàng đã bật SSL, 465.

Theo phép lịch sự, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm nhất định của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không bảo lãnh hay hỗ trợ trực tiếp cho các sản phẩm của bên thứ ba, đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chức năng hay độ tin cậy của các sản phẩm đó. iTunes®, iPad® và iPod® là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Mỹ và các quốc gia khác. Mọi quyền được bảo lưu. Chúng tôi không được Apple bảo trợ, bảo lãnh hay có liên quan đến Apple hoặc sản phẩm của Apple.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.