Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

iPhone & Android: Common issues with setting up email

Issue Try this...
Having trouble setting up your email on the Android native mail app Many Android users have more success setting up their email on the Outlook app.
Error message “Exchange Account Unable to Verify Account Information” on iPhone Follow these steps to solve the error.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.