Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

iPhone & Android: Những vấn đề thường gặp khi cài đặt email

Sự cố Hãy thử...
Gặp sự cố khi cài đặt email của bạn trên ứng dụng thư gốc của Android Nhiều người dùng Android có tỷ lệ thành công cao hơn khi cài đặt email trên ứng dụng Outlook.
Thông báo lỗi “Tài khoản Exchange Không thể Xác minh Thông tin Tài khoản” trên iPhone Làm theo những bước này để sửa lỗi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.