Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

iPhone & iPad: Cài đặt email

Video này và các hướng dẫn dưới đây giải thích cách cài đặt tài khoản email Office 365 của GoDaddy trong ứng dụng thư đi kèm trong iPhone hoặc iPad của bạn.

Sau khi bạn cài đặt tài khoản email, bạn có thể cài đặt email bằng Thư iOS trên iPhone hoặc iPad.

Lưu ý: Bạn cũng có thể truy cập vào email Office 365 thông qua ứng dụng Microsoft Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng Outlook trên iPhone & iPad: Cài đặt email.

 1. Chạm vào Cài đặt.
 2. Chạm vào Tài khoản & mật khẩu.
 3. Chạm vào Thêm tài khoản.
 4. Chạm vào Exchange.
 5. Nhập Địa chỉ email và nội dung Mô tả ngắn (ví dụ: tên công ty) cho email của bạn.
 6. Chạm vào Tiếp theo.
 7. Hệ thống có thể hỏi bạn có muốn Đăng nhập vào tài khoản Exchange bằng Microsoft? hay không. Hãy chạm vào Đăng nhập.
 8. Bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập GoDaddy Office 365 đã điền sẵn địa chỉ email của bạn. Nhập Mật khẩu rồi chạm vào Đăng nhập.
 9. Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn sẽ phải tự nhập thông tin. Nhập thông tin sau đây, nếu bạn thấy lời nhắc:
  Trường Nội dung cần nhập
  Mật khẩu Mật khẩu tài khoản email của bạn
  Máy chủ outlook.office365.com
  Miền Trường này để trống
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ (ví dụ, holly@coolexample.com)
 10. Chạm vào Tiếp theo.
 11. Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, bạn sẽ thấy một màn hình của Microsoft yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản cho ứng dụng thư có trên điện thoại của bạn. Nhấp vào Chấp nhận.
 12. Đảm bảo bạn đã chọn kết nối tất cả các tính năng mình muốn rồi chạm vào Lưu.

Quay lại màn hình chính và mở ứng dụng Thư - bạn sẽ nhìn thấy một số email trong hộp thư mới!

Để đảm bảo bạn có thể gửi các thư, hãy viết một email và gửi nó đến cho chính bạn.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm

 • Nếu bạn không thể xác minh tài khoản Exchange của bạn, hãy xem
  .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.