iPhone & iPad: Cài đặt email

Video này và các hướng dẫn dưới đây giải thích cách cài đặt tài khoản email Office 365 của GoDaddy trong ứng dụng thư đi kèm trong iPhone hoặc iPad của bạn.

Sau khi bạn cài đặt tài khoản email, bạn có thể cài đặt email bằng Thư iOS trên iPhone hoặc iPad.

Bạn cũng có thể truy cập Email Office 365 qua ứng dụng Microsoft Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ứng dụng Outlook trên iPhone & iPad: Cài đặt email.

 1. Chạm vào Cài đặt.
 2. Chạm vào Thư, Địa chỉ liên hệ, Lịch.
 3. Chạm vào Thêm tài khoản.
 4. Chạm vào Exchange.
 5. Nhập địa chỉ email, mật khẩu của bạn, và một mô tả ngắn (như là tên công ty bạn) cho email của bạn.
 6. Chạm vào Tiếp theo.
 7. Autodiscover sẽ thử tìm cài đặt mà bạn cần để cấu hình tài khoản của bạn. Nếu autodiscover không thể tìm thấy cài đặt của bạn, hãy nhập vào thông tin sau đây:
  Trường Nội dung cần nhập
  Máy chủ outlook.office365.com
  Miền Trường này để trống
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ (ví dụ, holly@coolexample.com)
 8. Chạm vào Tiếp theo.
 9. Chạm vào Lưu.

Quay lại màn hình chính và mở ứng dụng Thư - bạn sẽ nhìn thấy một số email trong hộp thư mới!

Để đảm bảo bạn có thể gửi các thư, hãy viết một email và gửi nó đến cho chính bạn.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin

 • Nếu bạn không thể xác minh tài khoản Exchange của bạn, hãy xem
  .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.