Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

iPhone & iPad: Set up Office apps

If you purchased a Business or Business Premium plan of Office 365 from GoDaddy, you can use the mobile Office apps on your iPhone or iPad. You will need to download each Office app separately from the App Store.

  1. Once you've downloaded the app, open it.
  2. Tap Sign In.
  3. Enter your Office 365 email address or login address.
  4. Tap Next.
  5. You'll be redirected to a different login screen, where you need to enter your email or login password.
  6. Tap Log in.

Next step

  • Repeat these steps for all the Microsoft apps you want to use.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.