Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

iPhone, Android & Windows phone: Install Skype for Business (Lync)

For all mobile devices, you will need to visit your app store to download Skype for Business (Lync). The steps you follow will depend on the type of phone you have. But start by searching your app store for Skype for Business, or Lync, from Microsoft. Then download that app. Follow the specific prompts once the app is downloaded.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.