iPhone: Exchange Account Unable to verify account information

When setting up an Office 365 from GoDaddy email account on an iPhone, you can receive the following error:

Exchange Account: Unable to verify account information.

You can solve this issue by manually entering your account's server information.

 1. On the error, tap OK.
 2. Tap Save.
 3. Tap Save.
 4. Tap Save.
 5. In the Exchange area, next to Account, tap your email address.
 6. Complete the following fields, and then click Done:
  Field What to enter...
  Email Enter your email address
  Server Type outlook.office365.com
  Domain Leave this field blank
  Username Enter your email address
  Password Enter your email address' password

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.