Is GoDaddy SOC or SSAE 16 compliant?

No.

Previously, GoDaddy engaged an independent party to perform an assessment and prepare a SOC or SSAE 16 report.

GoDaddy is committed to supporting our hosting customers with mature processes and a robust supporting infrastructure, which includes world-class 24/7 customer service. If you like, you can view a description of the systems supporting our hosting services.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.