Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Is my product set to auto-renew?

Many GoDaddy products and services are set to auto-renew by default when you purchase them. Here's how to check.

 1. Go to your GoDaddy Renewals & Billing page. You might be prompted to log in.
 2. The list shows when each product is set to auto-renew under Billing Date.
  billing details list
  If a product isn't set to auto-renew, the list shows the date when that product subscription will be cancelled.

  Note: If you'd like to check the price, click the check box next to the product name to select it, and then click Add to cart.
  The add to cart icon is highlighted
  We'll show you the price for your products in the Shopping Cart, but we won't complete that purchase here unless you say so.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.