Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Is there functionality that is not available to my Windows Virtual Private Server?

Due to the nature of virtualization software, some system functionality is not available to the administrator of a Virtual Private Windows hosting server.

The following are known to not function in this environment:

  • NTBackup
  • RAS (Remote Access Services), including VPN
  • MS ISA Server (Microsoft Internet Security and Acceleration Server) and other firewall services

Note: Some of our older server may not let you install anti-virus software. If you need more information, please contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.