Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Điều gì xảy ra nếu tôi viết sai chính tả tên miền của tôi khi đăng ký?

Rất tiếc, chúng tôi không thể thay đổi hoặc chỉnh sửa chính tả của tên miền sau khi tên miền đã được đăng ký. Chúng tôi đăng ký tên miền chính xác như tên miền mà bạn nhập. Bạn bị tính phí khi đăng ký thành công tên miền, ngay cả khi tên miền mà bạn nhập không phải là tên theo đúng ý định thực sự của bạn.

Bạn có quyền chọn hủy tên miền để tên miền đó không còn được đăng ký cho bạn nữa. Nhớ rằng việc hủy tên miền không đảm bảo bạn sẽ được hoàn lại bất kỳ phần nào của khoản phí đăng ký, và đó là một thao tác cố định. Chúng tôi hoan nghênh bạn thử và mua đúng tên miền nếu tên miền khả dụng.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.