Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Điều gì xảy ra sau khi tên miền hết hạn?

Khi một tên miền hết hạn, tên miền đó sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn trước khi được đưa ra thị trường mở. GoDaddy sẽ gửi hai email gia hạn đến chủ tài khoản GoDaddy trước ngày hết hạn và một email sau khi miền đã hết hạn. Sau đây là lịch trình dành cho tên miền .com.

Lưu ý: Những lịch trình này không được áp dụng cho các tên miền ccTLD.

Các ngày sau khi hết hạn Hành động
Ngày 1 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần đầu trong ba lần thanh toán để gia hạn tên miền. Nếu thanh toán không thành công, tên miền sẽ hết hạn và được cho thuê. Người đăng ký có thể gia hạn tên miền mà không mất thêm phí.
Ngày 4 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần thứ hai. Người đăng ký vẫn có thể gia hạn tên miền mà không mất thêm phí. Mọi website hay dịch vụ email được liên kết với tên miền có thể bị gián đoạn.
Ngày 12 Chúng tôi cố gắng thực hiện thanh toán lần thứ ba để gia hạn tên miền. Tên miền vẫn có thể được gia hạn bởi người đăng ký mà không mất thêm chi phí.
Ngày 19 Người đăng ký có thể gia hạn tên miền ở mức phí gia hạn một năm cộng thêm phí mua lại US$80.
Ngày 25 Chúng tôi thêm tên miền vào một đấu giá tên miền đã hết hạn.
Ngày 31 Bạn sẽ không thể mua lại miền.
Ngày 36 Đấu giá tên miền đã hết hạn kết thúc. Nếu không có đơn hàng sẵn nào và không có người đặt giá nào trong đấu giá tên miền đã hết hạn, chúng tôi liệt kê tên miền trong một đấu giá khóa sổ.
Ngày 41 Đấu giá khóa sổ kết thúc.
Ngày 42 Chúng tôi sẽ trả tên miền về cho cơ quan đăng ký. Cơ quan đăng ký có thể giữ miền này trước khi đưa lại vào quá trình đăng ký chung.

Lưu ý: Trong vòng 18 ngày, người đăng ký có thể gia hạn một tên miền đã hết hạn mà không mất thêm phí. Nếu gia hạn một tên miền đã hết hạn bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 42, người đăng ký phải thanh toán phí mua lại US$80.00. Sau ngày thứ 30, tên miền sẽ không thể gia hạn. Nếu gia hạn và mua lại được tên miền từ cơ quan đăng ký sau ngày thứ 42, người đăng ký vẫn phải thanh toán phí mua lại US$80.00.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.