GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối hồ sơ doanh nghiệp trên Google

Nhận giờ làm việc, số điện thoại và chỉ đường của bạn trên Google Tìm kiếm và Maps với Hồ sơ doanh nghiệp.

Lưu ý: Xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện cho Hồ sơ doanh nghiệp trên Google hay không. Để hiển thị trên Google Maps, bạn cần phục vụ mọi người tại địa phương, chẳng hạn như cửa hàng thực tế mà mọi người có thể ghé thăm hoặc dịch vụ trực tiếp như nhiếp ảnh gia hoặc người dắt chó đi dạo. Nếu trang của bạn không đủ điều kiện, bạn sẽ được nhắc cải thiện SEO cho website của mình .
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 1. Trên bảng điều khiển, hãy mở rộng Tiếp thị và chọn Tổng quan .
 2. Trong Danh sách kiểm tra tiếp thị, chọn Niêm yết doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm & Bản đồ để tìm thấy trực tuyến .
  • Nếu bạn đã niêm yết doanh nghiệp của mình trên Google, hãy chọn Kết nối danh sách . Nếu không, hãy chọn Tạo danh sách .
   • Điền tên doanh nghiệp và thành phố của bạn.
   • Đăng nhập vào Google (hoặc tạo tài khoản mới). Bạn sẽ được nhắc chấp nhận quyền truy cập giữa Google và GoDaddy.
   • Tìm danh sách của bạn từ danh sách và chọn Gửi .
  • Nếu bạn đang tạo một danh sách mới, hãy chọn Tạo danh sách .
   • Trả lời các lời nhắc về cách bạn điều hành doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, danh mục, địa chỉ, v.v.
   • Đăng nhập vào Google (hoặc tạo tài khoản mới). Bạn sẽ được nhắc chấp nhận quyền truy cập giữa Google và GoDaddy.
   • Tiếp tục điền thông tin như được nhắc, sau đó hoàn tất quá trình xác minh trong Google.
Lưu ý: Có thể mất đến 3 ngày để Google xác minh danh sách của bạn.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm