Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Trợ giúp

Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server

To manage the Windows installation on your server, you can use Microsoft's Remote Desktop Connection (RDC).

  1. On your Windows machine, launch Remote Desktop Connection.
  2. Enter your server's IP address.
  3. Enter your user name and password.

More info