Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) vào máy chủ Windows của bạn

Để quản việc cài đặt Windows trên máy chủ của bạn, bạn có thể sử dụng Kết nối máy tính từ xa của Microsoft (RDC).

  1. Trên máy Windows, khởi động Kết nối máy để bàn từ xa.
  2. Nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn.
  3. Sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm thông tin