Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) với máy chủ Windows Thế hệ thứ 4 của tôi

Bạn có thể sử dụng Kết nối máy tính từ xa (RDC) của Microsoft để quản lý VPS Windows thế hệ thứ 4 hoặc máy chủ chuyên dụng.


  1. Trên máy tính Windows, khởi chạy Kết nối máy tính từ xa.
  2. Nhập địa chỉ IP máy chủ Thế hệ thứ 4 của bạn , rồi chọn Kết nối .
  3. Khi được nhắc, hãy nhập Tên người dùngMật khẩu máy chủ của bạn, rồi chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin