Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối tài khoản GoDaddy của tôi với Vimeo

Bạn có thể tải lên ba video trước khi cần kết nối tài khoản GoDaddy và Vimeo. Khi bạn kết nối các tài khoản của mình, bạn sẽ có thể tải lên các video bổ sung, chỉnh sửa video và cấu hình cài đặt trình phát video. Tìm hiểu thêm về quan hệ đối tác giữa GoDaddy và Vimeo .

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình soạn thảo website.
 4. Tải video lên trang của bạn, chẳng hạn như tải video lên tiêu đề .
  • Chọn tiêu đề của bạn, sau đó chọn Bìa phương tiện. Hầu hết các chủ đề đều cho phép bạn thêm video vào tiêu đề. Nếu cần, hãy thay đổi chủ đề của bạn .
  • Chọn Video.
  • Chọn Thay đổi video.
  • Kéo và thả video của bạn vào vùng tải lên hoặc chọn Thêm video để truy cập máy tính của bạn.
 5. Nếu bạn đã vượt quá ba video đầu tiên, hãy chọn Kết nối với Vimeo . Bạn cũng sẽ được nhắc kết nối nếu chọn một video, sau đó chọn Chỉnh sửa trên Vimeo .
  • Nếu bạn là người dùng mới, hãy nhập tên, email và mật khẩu của bạn. Sau đó chọn Tham gia bằng email . Bạn cũng có thể tạo tài khoản bằng tài khoản Google của mình.
  • Nếu bạn đã có tài khoản Vimeo, hãy nhập email và mật khẩu của bạn hoặc kết nối với Google hoặc Facebook.
 6. Chọn Cho phép để cho phép GoDaddy tích hợp với tài khoản Vimeo của bạn.

Xem thêm thông tin

 • Bạn chỉ cần kết nối với Vimeo bằng tài khoản GoDaddy một lần cho tất cả các trang của bạn. Tìm hiểu thêm về quan hệ đối tác giữa GoDaddy và Vimeo .
 • Sau khi kết nối tài khoản GoDaddy và Vimeo, bạn có thể tải lên tối đa 10 video mỗi tuần, tối đa 500 MB mỗi tuần, tổng cộng là 5 GB. Nếu bạn cần tải lên nhiều video hơn mỗi tuần hoặc tổng cộng nhiều video hơn hoặc bạn muốn tùy chỉnh nâng cao, bạn có thể nâng cấp tài khoản của mình với một khoản phụ phí. Xem các gói và giá của Vimeo để biết thêm dữ liệu và các tính năng nâng cao.