Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Kết nối tới máy chủ WordPress được quản lý của tôi với SSH (Secure Shell)

Một khi bạn bật SSH trên tài khoản WordPress được quản lý, hãy làm theo các bước tổng quan sau để kết nối qua SSH bằng ứng dụng khách.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần các công cụ dưới đây để hoàn tất các bước này:

Bạn đã có tất cả thông tin đó? Hãy cùng bắt đầu nhé!

  1. Khởi chạy ứng dụng khách SSH.
  2. Vui lòng nhập Máy chủ (tên miền hoặc địa chỉ IP) và Cổng (22 cho SSH) để tạo dựng kết nối SSH.
  3. Khi được nhắc, vui lòng nhập Tên người dùngMật khẩu FTP.

Xem thêm thông tin

  • Các bước chính xác để kết nối qua SSH phụ thuộc vào ứng dụng khách SSH mà bạn sử dụng. Bạn có thể xem thêm tài liệu về PuTTY hay Cổng.
  • Tìm các lệnh SSH phổ biến cho trang WordPress của bạn trong Sổ tay hướng dẫn WP-CLI.