Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối trang của tôi với Instagram

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp GoDaddy Social , nơi các chuyên gia của chúng tôi quản lý cuộc sống trực tuyến của bạn, nếu bạn muốn dành thời gian cho những việc khác.

Thêm nguồn cấp dữ liệu Instagram vào trang cho phép bạn hiển thị các bài đăng của mình và tạo trải nghiệm kết nối hơn cho những người truy cập trang của bạn.

Yêu cầu: Trước khi bắt đầu, bạn phải có tài khoản Instagram chuyên nghiệp (doanh nghiệp hoặc người tạo), bạn phải có tài khoản doanh nghiệp Facebook, và bạn phải kết nối tài khoản Instagram chuyên nghiệp và tài khoản doanh nghiệp Facebook với nhau.

Bạn cũng phải kiểm tra xem bạn đã kết nối trang của mình với Facebook hay chưa. Nếu không, hãy kết nối nó.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Từ Bảng điều khiển, chọn Tiếp thị , rồi chọn Mạng xã hội .
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Từ Bảng điều khiển của bạn, chọn Xã hội .
  1. Chọn Kết nối trên thẻ Instagram.
  2. Vui lòng chọn Kết nối với Facebook.
  3. Sau khi bạn kết nối với Facebook, hãy chọn hồ sơ Instagram mà bạn muốn kết nối.

Thông tin thêm