Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối trang của tôi với một miền đã đăng ký ở nơi khác

Kết nối trang web của bạn với một miền bạn đã sở hữu nhưng miền đó được đặt với nhà cung cấp khác hoặc với GoDaddy trong một tài khoản khác.

Lưu ý: Các miền được đăng ký với GoDaddy nhưng ở một tài khoản khác với Websites + Marketing sẽ cần phải có một Thay đổi tài khoản (COA) cho cùng một tài khoản với Websites + Marketing, hoặc nó sẽ cần được chuyển sang một nhà đăng ký khác.

Các tùy chọn khác bao gồm:

Lưu ý: Chi phí lưu trữ website của bạn tách biệt với chi phí miền của bạn . Nếu đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần đăng ký gói trả phí. So sánh các gói và giá cả .

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. Nếu được hỏi, hãy chọn Tôi đã sở hữu miền .
 7. Chọn Chọn miền hoặc Thay đổi miền của tôi .
 8. Nhập miền và phần mở rộng của bạn mà không có www ở phía trước. Ví dụ, nhập mycoolsite.com không phải www.mycoolsite.com.
 9. Chọn Tiếp tục .
 10. Trong một cửa sổ mới, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn thông tin cụ thể về trang web của bạn. Đăng nhập vào nhà cung cấp DNS của bạn hoặc tài khoản GoDaddy khác của bạn và thay đổi hồ sơ DNS của bạn thành thông tin mới. Kiểm tra với nhà cung cấp DNS nếu bạn cần trợ giúp.

  Lưu ý: Nếu bạn có hai tài khoản GoDaddy, một tài khoản với trang của bạn và một tài khoản với tên miền của bạn, một tùy chọn khác là chuyển tên miền sang tài khoản với trang của bạn.

 11. Sau khi bạn đã thay đổi hồ sơ DNS, hãy quay lại đây và chọn Tôi đã hoàn tất, tiếp tục cài đặt .
 12. Kiểm tra xem tên miền có chính xác hay không và đó là tùy chọn đã chọn. Sau đó chọn Lưu & Xuất bản hoặc Lưu . Những thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.

Việc kết nối với miền GoDaddy của bạn thường mất vài phút nhưng có thể mất đến 72 giờ.

Xem thêm thông tin