Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối trang của tôi với một miền trong tài khoản của tôi

Kết nối trang của bạn với một miền bạn đã sở hữu và miền đó nằm trong cùng một tài khoản GoDaddy với trang của bạn.

Các tùy chọn khác bao gồm:

Lưu ý: Chi phí lưu trữ website của bạn tách biệt với chi phí miền của bạn . Nếu đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần đăng ký gói trả phí. So sánh các gói và giá cả .

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. Nếu được hỏi, hãy chọn Tôi đã sở hữu miền .
 7. Chọn Chọn miền hoặc Thay đổi miền của tôi .
 8. Chọn miền bạn muốn từ danh sách hoặc nhập miền và phần mở rộng không có www ở phía trước. Ví dụ, nhập mycoolsite.com không phải www.mycoolsite.com.
 9. Chọn Tiếp tục .
 10. Kiểm tra xem miền có chính xác không và đó là tùy chọn đã chọn. Sau đó chọn Lưu & Xuất bản hoặc Lưu . Những thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.

Việc kết nối với miền GoDaddy của bạn thường mất vài phút nhưng có thể mất đến 72 giờ.

Xem thêm thông tin