Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Kết nối trang GoDaddy của tôi với một miền

You've built your GoDaddy site, now you're ready to connect your site to a custom domain (or maybe change to a different domain).

Note: The cost of hosting your website is separate from the cost of your domain. If you're on a free trial, you'll need to sign up for a paid plan. Compare plans and pricing.

Nếu muốn thay đổi tên miền của website (địa chỉ hoặc URL), bạn có vài lựa chọn:

Kết nối với miền GoDaddy thường mất vài phút nhưng có thể cần tới 72 giờ, đặc biệt khi kết nối với một miền không phải GoDaddy.

Thông tin thêm

  • Bắt đầu với miền
  • Bạn muốn miền trỏ đến vị trí khác? Hãy xem chuyển tiếp miền.
  • Bạn chỉ có thể đính kèm trang Websites + Marketing với một miền. Bạn không thể sử dụng miền con làm tên miền.