Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối trang Websites + Marketing của tôi với một miền mới

Mua và kết nối trang của bạn với tên miền hoàn toàn mới .

Các tùy chọn khác bao gồm:

Lưu ý: Chi phí lưu trữ website của bạn tách biệt với chi phí miền của bạn . Nếu đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần đăng ký gói trả phí. So sánh các gói và giá cả .

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 6. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 7. Chọn Cài đặt.
 8. Chọn Kết nối miền . (Bạn đã ở đây trước đây? Chọn Quản lý .)
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí, bạn sẽ được yêu cầu chọn gói nâng cấp trang web của bạn để cho phép một miền tùy chỉnh.
 9. Chọn Tải miền mới và chọn Tiếp tục . Hoặc, nếu bạn đã có miền trong tài khoản của mình, hãy chọn miền đó và chọn Lưu & Xuất bản .
 10. Chúng tôi sẽ đề xuất một số tên miền cho bạn dựa trên tên miền miễn phí của bạn hoặc bạn có thể tìm kiếm một tên miền mới.
 11. Làm theo lời nhắc để thêm lớp bảo vệ (tùy chọn) và hoàn tất giao dịch mua của bạn. Chọn Tiếp tục để quay lại kết nối miền mới với website của bạn.
 12. Kiểm tra xem tên miền có chính xác hay không và đó là tùy chọn đã chọn. Sau đó chọn Lưu & Xuất bản hoặc Lưu . Những thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.

Việc kết nối với miền GoDaddy của bạn thường mất vài phút nhưng có thể mất đến 72 giờ.

Xem thêm thông tin