Websites + Marketing Trợ giúp

Kết nối trang Websites + Marketing với một miền

Miền tùy chỉnh là một cách khác để cá nhân hóa trang Websites + Marketing của bạn. Miền khác với website bạn đã dựng – miền là địa chỉ đường phố dạng kỹ thuật số cho trang của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn một địa chỉ tốt và kết nối với địa chỉ đó. Bạn cũng có thể kết nối với địa chỉ mà bạn đã mua ở nơi khác.

Xin nhớ rằng chi phí lưu trữ website tách biệt với chi phí miền. Nếu đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần đăng ký gói trả phí. So sánh các gói và giá.

Mở rộng để xemẨn video của chúng tôi về cách thay đổi địa chỉ website của bạn

Bạn có vài lựa chọn nếu muốn thay đổi tên miền (hay còn gọi là địa chỉ hoặc URL) của website:

Sử dụng miền GoDaddy bạn vốn có (Phải nằm trong cùng tài khoản GoDaddy với website của bạn).
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. Nếu được hỏi, hãy chọn Tôi đã sở hữu miền .
 7. Chọn Chọn miền hoặc Thay đổi miền của tôi .
 8. Chọn miền bạn muốn từ danh sách hoặc nhập miền và phần mở rộng không có www ở phía trước. Ví dụ, nhập mycoolsite.com không phải www.mycoolsite.com.
 9. Chọn Tiếp tục .
 10. Kiểm tra xem miền có chính xác không và đó là tùy chọn đã chọn. Sau đó chọn Lưu & Xuất bản hoặc Lưu . Những thay đổi của bạn sẽ không hiển thị với người khác cho đến khi bạn đăng tải.
Kết nối trang Websites + Marketing của bạn với miền GoDaddy mới
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 6. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 7. Chọn Cài đặt.
 8. Chọn Kết nối miền. (Bạn đã từng đến đây? Chọn Quản lý.)
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí thì bạn sẽ được yêu cầu chọn một gói nâng cấp trang để hỗ trợ miền tùy chỉnh.
 9. Chọn Mua miền mới, rồi chọn Tiếp tục. Nếu bạn đã có miền trong tài khoản, hãy chọn miền đó rồi chọn Lưu & Xuất bản.
 10. Chúng tôi sẽ đề xuất một số tên miền dựa trên tên miền miễn phí của bạn hoặc bạn có thể tìm kiếm tên miền mới.
 11. Làm theo lời nhắc để thêm tính năng bảo vệ (không bắt buộc) và hoàn tất giao dịch mua. Chọn Tiếp tục để quay lại kết nối miền mới với website của bạn.
 12. Kiểm tra xem tên miền có chính xác và có phải là tùy chọn đã chọn hay không. Vui lòng chọn Lưu & Xuất bản hay Lưu. Các thay đổi của bạn sẽ không hiển thị cho người khác đến khi bạn xuất bản.
Sử dụng miền không phải của GoDaddy mà bạn mua ở nơi khác.
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt.
 5. Bên cạnh tên miền của bạn, chọn Quản lý .
 6. Nếu được hỏi, hãy chọn Tôi đã sở hữu miền .
 7. Chọn Chọn miền hoặc Thay đổi miền của tôi .
 8. Nhập miền và phần mở rộng không có www ở phía trước. Ví dụ: nhập mycoolsite.com chứ không phải www.mycoolsite.com.
 9. Chọn Tiếp tục .
 10. Trong cửa sổ mới, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin cụ thể về trang của bạn. Đăng nhập vào nhà cung cấp DNS hoặc tài khoản GoDaddy khác của bạn, rồi thay đổi bản ghi DNS thành thông tin mới. Kiểm tra với nhà cung cấp DNS nếu bạn cần trợ giúp.
  Lưu ý: Nếu bạn có hai tài khoản GoDaddy, trong đó một tài khoản có trang và một tài khoản có tên miền, hãy chuyển tên miền vào tài khoản có trang.
 11. Sau khi bạn thay đổi bản ghi DNS, hãy quay lại đây và chọn Tôi đã hoàn tất, hãy tiếp tục cài đặt.
 12. Kiểm tra xem tên miền có chính xác và có phải là tùy chọn đã chọn hay không. Vui lòng chọn Lưu & Xuất bản hay Lưu. Các thay đổi của bạn sẽ không hiển thị cho người khác đến khi bạn xuất bản.

Kết nối với trang Websites + Marketing với một miền thường mất vài phút nhưng có thể cần tới 72 giờ, đặc biệt khi kết nối trang với một miền không phải GoDaddy.

Thông tin thêm