Websites + Marketing Trợ giúp

Kết nối trang Websites + Marketing với một miền

Bạn đã dựng trang GoDaddy nên giờ bạn có thể kết nối trang với một miền tùy chỉnh (hoặc thay đổi sang một miền khác).

Lưu ý: Chi phí lưu trữ website của bạn tách biệt với chi phí miền. Nếu đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần đăng ký gói trả phí. So sánh các gói và giá.

Nếu muốn thay đổi tên miền của website (địa chỉ hoặc URL), bạn có vài lựa chọn:

Kết nối với miền GoDaddy thường mất vài phút nhưng có thể cần tới 72 giờ, đặc biệt khi kết nối với một miền không phải GoDaddy.

Thông tin thêm

  • Bắt đầu với miền
  • Bạn muốn miền trỏ đến vị trí khác? Hãy xem chuyển tiếp miền.
  • Bạn chỉ có thể đính kèm trang Websites + Marketing với một miền. Bạn không thể sử dụng miền con làm tên miền.