Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu MySQL trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Làm theo các bước sau để cho phép truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn. Bạn cần biết địa chỉ IP mà bạn sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu. Truy cập từ xa cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu bằng các công cụ như MySQL Query Browser hoặc MySQL Workbench .

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Cơ sở dữ liệu , nhấp MySQL từ xa .
  5. Bên dưới Thêm máy chủ truy cập , trong trường Máy chủ lưu trữ , nhập địa chỉ IP mà bạn muốn truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình.
  6. Nhấp vào Thêm máy chủ lưu trữ .

Xem thêm thông tin

Các ứng dụng kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu sử dụng các cài đặt tương tự. Bạn có thể xem chi tiết bổ sung cho cơ sở dữ liệu của mình trong cPanel.

Trường Nội dung cần nhập...
Tên máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ Tên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn
Cổng 3306
Tên người dùng Tên người dùng của người dùng cơ sở dữ liệu
Mật khẩu Mật khẩu của người dùng cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Tên của cơ sở dữ liệu