Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu trong Windows Hosting

Kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu bằng các công cụ như MySQL Workbench hoặc Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) . Nếu bạn muốn kết nối từ xa với cơ sở dữ liệu, đây là danh sách các cài đặt bạn có thể cần.

Trường Nội dung cần nhập...
Tên máy chủ lưu trữ hoặc máy chủ Tên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn
Cổng MySQL : 3306
MS SQL : 1433
Tên người dùng Tên người dùng của người dùng cơ sở dữ liệu
Mật khẩu Mật khẩu của người dùng cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Tên của cơ sở dữ liệu

Để nhận thông tin cụ thể cho cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xemXem chi tiết cơ sở dữ liệu cho Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi .

Lưu ý: Kết nối cơ sở dữ liệu trực tiếp không hỗ trợ kết nối được bảo mật (SSL).

Xem thêm thông tin