Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối với Avalara AvaTax

Kết nối với tài khoản AvaTax mới hoặc hiện có. Nếu bạn có nhiều công ty trong AvaTax, hãy chọn công ty phù hợp để ghi lại các giao dịch trên cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing của bạn.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần có gói Websites + Marketing Commerce Plus ( so sánh các gói và giá cả ).
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Từ Bảng điều khiển của bạn, chọn Thương mại và trong phần Chung, chọn Thuế bán hàng để tính thuế cho các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số của cửa hàng trực tuyến của bạn.
  4. Chọn Kết nối miễn phí .
  5. Nếu bạn đã có tài khoản Avalara, hãy chọn Đăng nhập . Nếu bạn đang tạo tài khoản mới, hãy điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và chọn Tạo tài khoản .
  6. Đăng nhập vào tài khoản mới của bạn trong Avalara bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu bạn vừa tạo.
  7. Chọn công ty bạn muốn kết nối để Avalara có thể ghi lại các giao dịch của bạn, sau đó chọn Lưu .

Lưu ý: Từ khu vực Thuế trong trang Websites + Marketing, chọn Cài đặt bất kỳ lúc nào để quay lại Avalara. Chọn Cài đặt bổ sung để mở tài khoản Avalara đầy đủ của bạn trong cùng một cửa sổ.

Xem thêm thông tin