Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối với tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi bằng SSH (Secure Shell)

Sau khi bạn bật giao thức SSH (Secure Shell) cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình, bạn có thể kết nối qua SSH bằng một ứng dụng khách. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng PuTTy (Windows), Terminal (Mac) hoặc OpenSSH (Linux).

Để kết nối qua SSH, bạn cần thông tin sau:

Bạn đã có tất cả thông tin đó? Hãy cùng bắt đầu nhé!

 1. Khởi động chương trình SSH.
 2. Nhập các thông tin sau:
  TrườngNội dung cần nhập...
  Máy chủTên miền hoặc địa chỉ IP của bạn
  Tên người dùngTên người dùng FTP của bạn
  Mật khẩuMật khẩu FTP của bạn
  Cổng22

 3. Sau khi nhập thông tin cần thiết vào chương trình SSH, bạn sẽ có thể thiết lập kết nối với tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình.

Lưu ý: Máy khách SSH mà bạn sử dụng sẽ xác định các bước chính xác để kết nối với tài khoản lưu trữ được chia sẻ của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, chúng tôi không xác nhận hoặc hỗ trợ trực tiếp các sản phẩm của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chức năng của chúng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Các nhãn hiệu và logo của bên thứ ba là các nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Tất cả các quyền.