Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối với tài khoản lưu trữ của tôi bằng SSH (Secure Shell)

Secure Shell (SSH) là một cách nhanh chóng và an toàn để truy cập tài khoản lưu trữ của bạn. Bạn sử dụng một ứng dụng khách, như Terminal cho MacOS hoặc PuTTy cho Windows, và các lệnh khác nhau để quản lý trang của bạn, do đó, nó hướng đến người dùng hiểu biết về công nghệ. Chọn tùy chọn bên dưới, theo nền tảng lưu trữ của bạn, để kết nối với máy chủ của bạn bằng SSH.

Xem thêm thông tin

  • Nếu bạn không quen với việc sử dụng SSH, bạn có thể truy cập tài khoản lưu trữ của mình bằng FTP hoặc Trình quản lý tập tin .