Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Khắc phục sự cố cho Apple Mail

Nếu bạn đang gặp vấn đề về việc nhận hoặc gửi Email trong không gian làm việc bằng Apple Mail trên máy Mac, hãy xem phần bên dưới để tìm hiểu một số bước khắc phục sự cố hữu ích.

Nếu bạn cần truy cập ngay vào tài khoản email, hãy đăng nhập qua Webmail trong không gian làm việc. Nếu bạn không thể truy cập email trên Webmail trong không gian làm việc, có thể, chỉ máy khách email mới truy cập được vào tài khoản email của bạn.

Các vấn đề thường gặp Thử cách này để khắc phục...
Tên người dùng và mật khẩu không đúng
 1. Truy cập vào email.secureserver.net và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để thiết lập tài khoản.
 2. Nếu không được, hãy kiểm tra lại địa chỉ email với quản trị viên tài khoản, rồi thử lại.
 3. Nếu vẫn không được, hãy đặt lại mật khẩu.
 4. Cập nhật cài đặt tài khoản trong Apple Mail.
Sử dụng cài đặt POP hoặc IMAP không đúng
 1. Truy cập vào Trung tâm cài đặt email, xem bên dưới Cài đặt máy chủ email.
 2. Nếu chỉ thấy Máy chủ thư đến (POP3), bạn phải sử dụng POP để thiết lập tài khoản. Nếu bạn thấy cả Máy chủ thư đến (IMAP), bạn nên sử dụng IMAP để thiết lập tài khoản.
 3. Nếu cần đổi loại tài khoản, hãy thiết lập tài khoản mới từ đầu, sử dụng đúng cài đặt IMAP hoặc POP.
Sử dụng địa chỉ máy chủ sai
 1. Truy cập vào Trung tâm cài đặt email, xem bên dưới Cài đặt máy chủ để biết địa chỉ máy chủ đúng.
 2. Bạn phải nhớ sử dụng đúng địa chỉ máy chủ, với đúng cài đặt POP hoặc IMAP.
 3. Kiểm tra và cập nhật cài đặt tài khoản trong Apple Mail.
Các cổng bị chặn
 1. Truy cập vào Trung tâm cài đặt email, xem bên dưới Cài đặt máy chủ email để thấy tùy chọn cổng.
 2. Nếu cổng màu đen, bạn sẽ cần bỏ chọn SSL. Nếu cổng màu cam, bạn sẽ cần chọn SSL trong cài đặt tài khoản.
 3. Cập nhật cài đặt tài khoản của bạn trong Apple Mail bằng dùng cổng khác hai cổng trên.
Không sử dụng xác thực Mật khẩu Apple Mail có thể cho biết việc nhập Tên người dùng và Mật khẩu để xác thực máy chủ thư đến hoặc thư đi là không bắt buộc nhưng khi thiết lập email trong không gian làm việc thì bạn vẫn phải nhập.

Cập nhật cài đặt Apple Mail của bạn, đảm bảo mọi điều kiện sau:
 • Xác thực được đặt thành Mật khẩu
 • Tên người dùng là địa chỉ email đầy đủ của bạn
 • Mật khẩu được điền đúng
Bạn không nhận được thư

Bạn gặp lỗi:
Máy chủ thư [địa chỉ máy chủ] không phản hồi
Đã xảy ra vấn đề với cài đặt cổng hoặc máy chủ thư đến.

Xem mục Sử dụng sai cài đặt POP hoặc IMAP, Sử dụng sai địa chỉ máy chủCác cổng bị chặn ở trên.
Bạn nhận được nhưng không gửi được thư

Bạn gặp lỗi:
Không thể gửi thư bằng máy chủ này [địa chỉ máy chủ]
Địa chỉ người gửi [địa chỉ email của bạn] đã bị máy chủ từ chối
Đã xảy ra vấn đề với cài đặt cổng hoặc máy chủ thư đi.

Thử thực hiện các bước sau để khắc phục.
Mail dừng hoạt động ngay sau khi nâng cấp phiên bản HĐH Mac
 1. Trong Apple Mail, bên dưới Hộp thư đến, chọn hộp thư bạn muốn thay đổi.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng, rồi chọn Chỉnh sửa "[địa chỉ email của bạn]"…
 3. Nhấp vào Nâng cao.
 4. Xem tùy chọn Tự động phát hiện và duy trì cài đặt tài khoản.
  1. Nếu tùy chọn bị bỏ chọn, hãy nhấp để chọn. Sau đó, thoát và khởi động lại Apple Mail.
  2. Nếu tùy chọn đã được chọn, hãy nhấp để bỏ chọn. Sau đó, thoát và khởi động lại Apple Mail. Lặp lại các bước 1 - 3. Nhấp vào tùy chọn đó để chọn lại. Thoát và khởi động lại Apple Mail một lần nữa.

Đọc thêm về cách sửa lỗi này.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Chúng tôi không liên kết, tiếp nhận chứng thực hay tài trợ của Apple hoặc các sản phẩm Apple.