Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Khắc phục sự cố cho Outlook 2010 và 2013

Sử dụng thông tin sau để khắc phục các sự cố thường gặp khi thiết lập email trên Outlook. Trong lúc chờ đợi, bạn luôn có thể dùng Webmail tại không gian làm việc để đọc và gửi email.

Trước khi thử bất kỳ bước khắc phục sự cố nào, hãy thử cài đặt email của bạn theo cách thủ công trong Outlook:

Bước 1 Đảm bảo bạn có thể kết nối với thư trong Không gian làm việc

Trước tiên, hãy kết nối với Thư không gian làm việc trong trình duyệt web của bạn để đảm bảo bạn có tài khoản và tên người dùng cũng như mật khẩu của bạn hoạt động. Đi đếnhttp://email.secureserver.net và đăng nhập.

Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy kiểm tra kỹ xem tài khoản email của bạn đã được cài đặt và bạn có địa chỉ email và mật khẩu chính xác hay không. Bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên hệ thống, người đã thiết lập tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xemCài đặt tài khoản Email trong không gian làm việc hoặcĐặt lại mật khẩu Workspace Email của người dùng .

Bước 2: Kiểm tra lại cài đặt

Thêm máy chủ và thông tin tài khoản có thể khó khăn, rất dễ nhập sai một vài chữ cái. Hãy kiểm tra kỹ rằng bạn đang sử dụng máy chủ gửi đến và gửi đi chính xác (tên máy chủ), địa chỉ email, và mật khẩu để kết nối tài khoản email của bạn.

Tên máy chủ của bạn cũng có thể khác với thiết lập mặc định của chúng tôi, tùy thuộc vào loại gói email bạn có và nơi bạn mua. Xem Cài đặt máy chủ và cổng cho Workspace Emailđể biết thêm thông tin.

Bước 3: Đặt lại mật khẩu

Nếu bạn đã xác minh rằng mật khẩu của bạn là chính xác bằng cách đăng nhập thành công, nhưng bạn vẫn không thể cài đặt email thông qua Outlook, hãy đặt lại mật khẩu Email trong không gian làm việc của bạn . (Bạn có thể sử dụng lại cùng một mật khẩu.)

Sau khi thiết lập lại mật khẩu, hãy thử cài đặt lại tài khoản email một lần nữa.

Bước 4: Thử các cổng SMTP khác nhau

Thông thường, SSL và cổng 465 làm việc hầu hết thời gian. Nếu bạn có thể nhận được email nhưng không thể gửi bất kỳ tin nhắn nào trong Outlook, hãy kiểm tra kỹ rằng bạn đang sử dụng số cổng chính xác.

Đôi khi ISP hoặc nhà cung cấp mạng chặn một số cổng nhất định vì một số lý do bảo mật. Nếu cài đặt mặc định không hoạt động, bạn có thể thử vài cổng thay thế.

Cách thay đổi cài đặt cổng SMTP của Outlook

  1. Trong Microsoft Outlook 2010, nhấp Tập tin, và sau đó nhấp Cài đặt tài khoản.
  2. Chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi và nhấp Thay đổi.
  3. Nhấp Thêm cài đặt... và chọn thẻ Nâng cao.
  4. Bên cạnh Sử dụng loại kết nối được mã hóa như sau, hãy chọn SSL.
  5. Bên cạnh Máy chủ gửi đi (SMTP), nhập 465. Nhấp OK và nhấp Tiếp theo.
  6. Nếu những cài đặt đó không hiệu quả, lặp lại các bước từ 1-3 và chọn Không cho Sử dụng loại kết nối được mã hóa như sau. Hãy thử các cổng khác cho Máy chủ gửi đi (SMTP): 80, 3535, hoặc 25.
  7. Nhấp OKTiếp theo để xem các cổng khác có hoạt động hay không.

Bước 5: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn đã làm theo các bước này và vẫn không thể có tài khoản email hoạt động trên thiết bị của bạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có quyền truy cập đến các công cụ bổ sung, và có thể có vấn đề với tài khoản email của bạn mà chúng tôi có thể giải quyết.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi thêm thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các chức năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.

Xem thêm thông tin