Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Khắc phục sự cố khi kết nối với tài khoản Workspace Email

Nếu bạn không kết nối được với tài khoản email của mình thông qua chương trình email, bạn có thể thực hiện một số bước khắc phục sự cố. Hiện tại, bạn vẫn có thể kiểm tra email trong Webmail.

Kiểm tra cài đặt chuyển tiếp SMTP của bạn

Hãy nhớ thiết lập chuyển tiếp SMTP trong tài khoản email của bạn.

Kiểm tra tên máy chủ thư của bạn

  1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Chọn Công cụ > Trung tâm cài đặt email.
  3. Bạn sẽ thấy cài đặt máy chủ đến và đi của mình.

Chỉnh sửa Cài đặt cổng của bạn

Nhà cung cấp internet có thể chặn cài đặt cổng mặc định cho chương trình email của bạn. Bạn có thể sử dụng các cổng thay thế này cho tên máy chủ bạn đang dùng.

Không có SSL:

Giao thứcLoạiCổng
IMAPĐến143
POPĐến110
SMTPĐi25, 80, 3535

Có SSL/TLS:

Giao thứcLoạiCổngSSL/TLS
IMAPĐến993SSL
POPĐến995SSL
SMTPĐi465SSL
SMTPĐi587TLS

Kiểm tra giới hạn email

Một số giới hạn tài khoản Workspace Email có thể ảnh hưởng đến khả năng gửi email của bạn.

  • Kiểm tra kích thước thư.
  • Kiểm tra số người nhận bạn sắp gửi thư đến.
  • Đảm bảo bạn chưa vượt quá giới hạn chuyển tiếp hàng ngày của mình. (Một lượt chuyển tiếp được tính là một thư/người nhận qua dịch vụ SMTP, vì vậy nếu bạn gửi một thư cho 30 người thì được tính là 30 lượt chuyển tiếp.)

Xem thêm thông tin