Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Khắc phục sự cố liên kết không hoạt động

Nếu liên kết trong chiến dịch của bạn không hoạt động, sau đây là một số mục cần kiểm tra.

Vấn đề Hãy thử
Thừa http
hoặc
Sai văn bản liên kết
hoặc
Thiếu tham chiếu liên kết
Đây là nguyên nhân số 1 khiến hầu hết liên kết không hoạt động. Liên kết sử dụng định dạng đánh dấu của [Liên kết hiển thị văn bản](http://linkURL.com)
  • Hãy nhìn vào liên kết bị hỏng trong trình soạn và đảm bảo mọi nội dung trong dấu ngoặc tròn là URL liên kết chính xác và hoàn chỉnh mà không có thêm "http".
  • Sao chép mọi nội dung trong ngoặc và dán vào một trình duyệt web để đảm bảo liên kết hoạt động.
Thông tin thêm về việc thêm liên kết vào văn bản và ảnh.
Vấn đề với Google Analytics Nếu bạn đã tích hợp Google Analytics, nó sẽ thêm một loạt các tham số bổ sung vào các liên kết của bạn, trông giống như sau:

http://linkURL.com?utm_source=GoDaddy & utm_content = xxx ...

Chỉ sao chép phần đầu tiên, cho đến dấu?, Và dán phần đó vào trình duyệt. Nếu nó hoạt động theo cách đó, có vấn đề với Google Analytics của bạn thiết lập.

Bạn nên tiến hành kiểm tra nhanh tất cả liên kết trước khi gửi email cho người khác. Bạn cũng có thể kiểm tra trong Màn hình xem trước và bằng cách tự gửi email kiểm tra.