Khắc phục sự cố đường dẫn cố định với WordPress

Nếu bạn gặp vấn đề với Đường dẫn cố định của bản cài đặt WordPress®, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách bật một cài đặt Đường dẫn cố định khác, rồi bật cài đặt Đường dẫn cố định gốc.

Để khắc phục sự cố đường dẫn cố định

  1. Đăng nhập vào bảng quản trị của WordPress.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Từ menu Cài đặt, nhấp vào Đường dẫn cố định.
  4. Chú ý loại Đường dẫn cố định bạn hiện đang sử dụng.
  5. Chọn bất cứ cài đặt Đường dẫn cố định nào ngoài loại bạn đang sử dụng, rồi nhấp vào Lưu thay đổi.
  6. Chọn cài đặt Đường dẫn cố định gốc của bạn, rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu thao tác đó không khắc phục được sự cố với cài đặt WordPress của bạn, hãy xem bài viết Sử dụng đường dẫn cố định của WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.