Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Khi nào Sao lưu trang sẽ tạo các bản sao lưu cho trang của tôi?

Website của bạn sẽ tự động sao lưu hàng ngày sử dụng chức năng Sao lưu trang. Bạn có thể xem thời gian mà trang được sao lưu trong bảng điều khiển Sao lưu trang.

  • Trong bảng điều khiển Máy chủ của tôi, nhấp vào thẻ Sao lưu .
  • Trong khu vực Sao lưu trang , nhấp Quản lý.
  • Nếu xuất hiện thông báo khác, nhấp Quản lý lần nữa.

Bạn có thể xem thời gian trước khi sao lưu bắt đầu trong cột Bản sao lưu tiếp theo . Trang của bạn được sao lưu tại cùng một thời điểm mỗi ngày.

Thực hiện sao lưu thủ công sẽ không ảnh hưởng đến lần sao lưu dự kiến tiếp theo.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.