Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Khi nào tôi có thể đăng ký tên miền hết hạn?

Thông thường, tên miền sẽ không khả dụng để đăng ký lại ngay khi miền đó vừa hết hạn. Hầu hết các nhà đăng ký đều cho phép một thời gian triển hạn có thể là một hoặc hai tuần hoặc một năm để các nhà đăng ký gia hạn những tên miền đã hết hạn. Thời gian triển hạn thực tế có thể khác nhau cho từng nhà đăng ký và đuôi tên miền. Nghĩa là, thời gian triển hạn cho một tên miền .com có thể khác với thời gian triển hạn cho một tên miền .us, thậm chí tại cùng một nhà đăng ký.

Sau thời gian triển hạn của nhà đăng ký, hầu hết các tên miền đều có thời hạn chuộc lại. Thời hạn này có thể kéo dài từ hai tuần đến 30 ngày, và, trong thời gian này, người đăng ký hiện tại có thể gia hạn tên miền bằng cách thanh toán phí chuộc lại cùng với phí gia hạn tên miền.

Nếu người đăng ký hiện tại không gia hạn hoặc chuộc lại tên miền thì tên miền có thể được đấu giá. Khi một tên miền được đưa ra đấu giá công khai, bạn có thể tham gia và có thể lấy lại tên miền bằng cách đặt giá cho tên miền đó.

Nếu không được gia hạn, chuộc lại hoặc mua thông qua đấu giá, tên miền sẽ được trả lại cho cơ quan đăng ký. Cơ quan đăng ký sẽ quyết định khi nào tên miền được phát hành lại để đăng ký. Sau khi tên miền được phát hành, bạn có thể đăng ký tên miền thông qua chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.