Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khởi động lại VPS thế hệ thứ 4 của tôi

Nếu bạn không thể khởi động lại VPS thế hệ 4 theo cách thủ công , bạn có thể khởi động lại từ tài khoản lưu trữ của mình như sau.

Lưu ý: Nếu bạn đang cố gắng khởi động lại Máy chủ chuyên dụng Thế hệ thứ 4, các bước sẽ hơi khác một chút .

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , nhấp vào Máy chủ và bên cạnh VPS thế hệ thứ 4 mà bạn muốn khởi động lại, nhấp vào Quản lý .
  3. Ở góc trên bên phải của trang, nhấp vào Thao tác với máy chủ rồi chọn Khởi động lại máy chủ .

    nhấp vào khởi động lại máy chủ

Thông tin thêm