Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Khôi phục khách hàng về danh sách hiện hoạt

Bạn có thể dễ dàng khôi phục các khách hàng đã bị xóa khỏi danh sách Khách hàng Pro. Dữ liệu của những khách hàng bạn đã lưu trữ không bao giờ bị xóa.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Pro của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trên trang Khách hàng, nhấp vào Khách hàng hiện hoạt, rồi chọn Khách hàng đã lưu trữ.
    Nhấp vào danh sách Khách hàng đã lưu trữ để xem
  3. Trong danh sách Khách hàng đã lưu trữ, nhấp vào hồ sơ khách hàng.
  4. Nhấp vào Thôi lưu trữ.

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.