Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Khôi phục máy chủ được quản lý hoặc quản lý hoàn toàn từ bản sao lưu

Tính năng sao lưu của máy chủ được quản lý và quản lý hoàn toàn cho phép bạn khôi phục máy chủ về trạng thái trước đó khi bạn tạo bản sao lưu (thông tin thêm) Bản sao lưu này là hình ảnh của toàn bộ máy chủ, vì vậy bạn không thể khôi phục các tập tin riêng lẻ - bạn chỉ có thể khôi phục toàn bộ máy chủ về trạng thái trước đó, thao tác này sẽ ghi đè bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện kể từ khi tạo bản sao lưu này.

Bạn không thể hoàn tác quá trình khôi phục được. Khôi phục máy chủ của bạn sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các dữ liệu có trên đó và cài đặt máy chủ với bản sao lưu mà bạn đã tạo.

Cách khôi phục máy chủ được quản lý hoặc quản lý hoàn toàn từ bản sao lưu

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Sao lưu.
  5. Nhấp Khôi phục.
  6. Nhấp Gửi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.