Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục ứng dụng web từ bản sao lưu Installatron trong Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình thông qua Installatron, bạn có thể sử dụng Installatron để sao lưu các ứng dụng đó. Sau đó, bạn có thể sử dụng các bản sao lưu đó để khôi phục ứng dụng của mình về trạng thái trước đó.

Yêu cầu: Installatron không tự động tạo các tập tin sao lưu cho các ứng dụng của bạn - bạn phải đã tạo một tập tin sao lưu theo cách thủ công để làm theo các bước này.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị cPanel .
 4. trong trang chủ cPanel, chọn Ứng dụng web , rồi bên dưới Ứng dụng của tôi, chọn ứng dụng web bạn muốn khôi phục (ví dụ: WordPress trong ảnh chụp màn hình bên dưới).
  chọn ứng dụng web
 5. Trong trang Installatron, nhấp vào Bản sao lưu của tôi ở góc trên bên phải.
 6. Bên cạnh bản sao lưu mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào biểu tượng này:
  nhấp vào khôi phục bản sao lưu này
 7. Bên dưới Khôi phục về vị trí ban đầu , nhấp vào Tiếp tục .
 8. Nhấp vào Khôi phục.

Xem thêm thông tin