Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Khôi phục Tên miền đã hết hạn

Bạn có thể khôi phục các tên miền cao cấp (TLD) đã hết hạn trong giai đoạn chiếu cố gia hạn hoặc cứu chuộc tên miền. Ngoài phí gia hạn, bạn có thể phải trả phí khôi phục tên miền. Để biết thêm thông tin, xem

Để khôi phục Tên miền đã hết hạn

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
  3. Từ menu Miền, chọn Miền đã hết hạn.
  4. Chọn (các) tên miền mà bạn muốn khôi phục.
  5. Nhấp Khôi phục.
  6. Chọn khoảng thời gian gia hạn cho (các) tên miền, rồi nhấp Tiếp.

    LƯU Ý: Thời gian gia hạn cho các tên miền có thể khác nhau tùy thuộc thời gian gia hạn tối đa cho phép của mỗi cơ quan đăng ký tên miền.

  7. (Tùy ý) Chọn các tùy chọn website và đăng ký mà bạn muốn áp dụng cho gia hạn tên miền của mình.
  8. Hoàn tất quá trình thanh toán.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.